AULES D'INFANTIL CONFINADES: PROBLEMA O OPORTUNITAT?

Autora: BERTA PIERA

Docent Escola FEDAC

Twitter: @BertaPiera

Texto de Odoo y bloque de imagen

Qui hauria dit fa un any que al gener 2021 hauríem normalitzat “l’escola a distància” a l’Educació Infantil. Davant d’un fet tant sorprenent com aquest i que ens hagués semblat impossible a l’etapa 3-6 anys: quines decisions hem pres com a escola per fer-ho possible? Com ens hem preparat? Quines eines hem incorporat? Com ho han rebut els infants i les seves famílies? Quina valoració en fem com a mestres?

Està clar que l’escola a distància no és el que tenim per l’ideal a l’Educació Infantil. En aquestes edats donem prioritat als vincles emocionals que van establint amb les diferents persones que formen part del seu dia a dia, així com també a la constància d’uns hàbits i rutines que els permeten anar estructurant el pas del temps i anar-se desenvolupant integralment. I això, ho aconseguim presencialment a l’escola. Tot i així, també és cert que, com a centre educatiu, alguna alternativa havíem d’oferir durant les quarentenes; tant per l’alumnat com per les famílies. Per aquesta raó, vam haver de trobar la manera de seguir amb l’escola encara que fos a distància.

Odoo CMS - una imagen grande
Odoo CMS - una imagen grande

Per poder dur-ho a terme, hem hagut de planificar i tenir uns bàsics organitzats per estar a punt en cas de confinament. Tots sabem que, quan hi ha un cas, no hi ha temps per pensar, l’important és actuar ràpid. A nivell educatiu, doncs, hem dividit les activitats en asincròniques, que poden fer de manera autònoma amb acompanyament d'algun familiar, i sincròniques, que fan amb els mestres a temps real per videotrucada.

D’una banda, pel que fa a les asincròniques, hi ha a cada aula uns dossiers impresos per a cada curs, amb 4 o 5 materials diversos (lectoescriptura, llenguatge matemàtic, art,...) per a què puguin fer a casa. A més a més, durant el confinament de març vam iniciar Google Sites privats per curs. Compartits exclusivament amb les famílies, eren els nostres canals de comunicació on hi penjàvem els materials i recursos de cada setmana (jocs online, fitxes interactives, vídeos explicatius de les activitats dels dossiers en paper, propostes d’activitats, etcètera). Aquest any, els hem mantingut, però amb un ús una mica diferent, ens serveixen com a Diaris de Classe, és a dir, hi expliquem el que fem a l’aula, pengem materials que hem fet servir (presentacions, cançons, vídeos,...) i fotos del procés. I, en cas de confinament, hi incorporem material complementari per a qui en vulgui utilitzar.

De l’altra, a nivell sincrònic, hem establert un horari de Meets diaris tant amb el/la tutor/a (matins) com amb els/les especialistes (tardes). Les videotrucades les hem estructurat en grups de 7-8 alumnes i de durada de no més de 25 minuts. Les temàtiques i activitats d’aquestes són diverses depenent del moment del curs i intenten abarcar les diferents àrees que treballem a l’escola.

Odoo CMS - una imagen grande

Ens enganyem si diem que ja estàvem preparats per a tot això. Ha calgut formació pels mestres, per les famílies i un apropament també per l’alumnat a les eines digitals i recursos que hem decidit utilitzar. No podem oblidar l’existència de l’escletxa digital (la divisió que s’estableix en la població pel que fa al seu accés i domini de la tecnologia) i trobar la manera perquè tothom tingui accés a Internet i a un dispositiu, a més d’un domini mínim de les eines per poder-les utilitzar. A l’escola dotem de Chromebooks de substitució que podem deixar a les famílies en cas de necessitat i, pel que fa a la formació, hem creat una plataforma entre totes les escoles per oferir petites píndoles de formació per les nostres famílies, pels alumnes i pels mestres.

Relacionat amb això, podríem entrar en el debat de “pantalles si / pantalles no” a l’etapa 3-6 anys, però això seria subjecte d’un altre article. De moment, direm que com tot, cal trobar l’equilibri. D’una banda, no ens ha quedat una altra opció que seguir l’aprenentatge a distància, i exposar-los als dispositius i a les pantalles. De l’altra, també es tracta de veure’n la potencialitat i, des de l’escola, educar en l’ús responsable de la tecnologia. Potenciar-ne les possibilitats i oportunitats que ens ofereix i tractar-la com una eina més que ens aporta informació i una finestra de nous recursos i oportunitats.

Aquest és el cas del nostre centre i de com ens hem organitzat a la nostra etapa, però cal ser conscients que cada escola és un món i, això, s’ha de tenir en compte a l’hora de preveure i planificar. Cadascú, davant dels recursos, l’entorn i el públic que tingui, haurà d’adaptar-se i buscar la millor manera de fer front a les seves necessitats.

Així doncs, per què hem decidit mantenir el contacte telemàtic amb l’escola a l’Educació Infantil? Bàsicament per mantenir aquest vincle estret amb els referents de l’escola i perquè els infants no es desvinculin totalment i d’alguna manera puguin seguir amb els seus hàbits i rutines. No es tracta tant d’oferir uns continguts i un currículum, com fer un acompanyament als nostres alumnes i les seves famílies durant aquests dies complicats.

Per acabar, fer especial esment a què, tot i que defensem l’escola a distància en temps de quarantena, remarquem que l’escola telemàtica mai podrà substituir l’educació presencial i menys a l’Educació Infantil. Una etapa on s’aprèn de l’experiència, el fer, el contacte amb els companys i adults de manera directa. On a partir de les relacions i les seves experiències es va construint i desenvolupant en tots els àmbits de la persona.  

I vosaltres, què en penseu?